top of page

Personvernerklæring

1  Innledning

Aible AS ("vi") er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. 

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn og kontaktinformasjon, kjøpshistorikk eller informasjon om interesser. 

Bruk av personopplysninger må følge personopplysningsloven. Vi, som behandlingsansvarlig, vil sørge for at vi bruker personopplysninger om deg i samsvar med lovens regler.

2  Hvilke personopplysninger har vi om deg

  • Kommunikasjon: Informasjon du gir oss når du har kontakt med våre kundekontakter, som eposter sendt mellom oss.

3  Hva bruker vi personopplysningene til

Vi bruker personopplysningene dine til følgende formål: 

  1. Kundeservice: Vi lagrer opplysninger som du gir og mottar dersom du har kontakt med oss for å yte service og administrere ditt kundeforhold.

 

4  Hvem deler vi personopplysninger med

Vi deler personopplysninger med selskaper som leverer tekniske og administrative tjenester til oss, slik som IT-leverandører. Vi har avtaler med disse for å sikre ditt personvern. Du finner personvernserklæringen til nettsideleverandøren vår Wix her. https://no.wix.com/about/privacy

5  Hvor lenge lagrer vi personopplysninger

Vi lagrer kommunikasjon i tre måneder, eller til formålet med kommunikasjonen er oppnådd. 

6  Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed om endringer av betydning. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden vår.

bottom of page